Author Profile

Laurel A. Rockefeller

Laurel A. Rockefeller

Born, raised, and educated in Lincoln, Nebraska USA Laurel A. Rockefeller is author of over twenty books published and self-published since August, 2012 and in languages ranging from Welsh to Spanish to Chinese and everything in between. A dedicated scholar and biographical historian, Ms. Rockefeller is passionate about education and improving history literacy worldwide.

With her easy to understand fireside storytelling style, Laurel A. Rockefeller is the historian for people who do not like history.

In her spare time, Laurel enjoys spending time with her cockatiels, attending living history activities, travelling to historic places in both the United States and United Kingdom, and watching classic motion pictures and television series.

Wedi ei geni, ei magu a’i haddysgu yn Lincoln, Nebraska yn UDA, mae Laurel A. Rockefeller yn awdur gyda thros ugain o lyfrau wedi’u cyhoeddi a’u hunan gyhoeddi ers Awst 2012. Yn hanesydd ac ysgolhaig ymroddedig, mae Ms. Rockefeller yn angerddol dros addysg a gwella llythrennedd hanes ledled y byd.

Gydag arddull adrodd stori sy’n hawdd iawn i’w ddeall, Laurel A. Rockefeller yw’r hanesydd ar gyfer pobl nad ydynt yn hoffi hanes.

Yn ei hamser rhydd, mae Laurel yn mwynhau treulio amser gyda’i pharotiaid copog, mynychu gweithgareddau hanes byw, teithio i lefydd hanesyddol yn yr Unol Daleithiau a’r Deyrnas Unedig, a gwylio ffilmiau a chyfresi teledu clasurol..

Follow me on:

Author Books

TOP FIVE TITLES